Športová prípravka

všeobecný pohybový rozvoj, koordinácia, rovnováha, sila, obratnosť, rýchlosť

 

  Športová prípravka je vhodná pre všetky deti, ktoré sa radi hýbu, ktoré sa chcú naučiť ovládať svoje telo, chcú sa športom baviť. Na tréningoch sa využíva rôzne športové gymnastické náradie a náčinie, trampolína, hrazda, kruhy . Okrem správnych pohybových návykov deti takto získajú základ pre akýkoľvek šport, ktorému by sa chceli v budúcnosti venovať. 

 

Športovú prípravku ponúkame formou prihlasovania na každú lekciu aj formou kurzu 

                                                                                                       Prosíme rodičov, aby dieťatku vybrali kategóriu podľa jeho veku a schopností a neprihlasovali deti na cvičenia, ktoré im vekovo ešte nie sú určené.

 

vo Family Gym Oáza


- športová prípravka pre deti  3- 4 roky s RODIČOM - voľné prihlasovanie cez rezervačný systém - pondelok 15:30 Oáza 

- športová prípravka pre deti  4- 5 rokov - voľné prihlasovanie cez rezervačný systém - pondelok 16:30 Oáza, piatok 16:00 Oáza  / deti už musia býť schopné cvičiť bez rodiča 

- športová prípravka pre deti 4 - 7 rokov - kurz vo Family Gym Oáza - pondelok 17:30  

 

                                                                             Športová prípravka pre 3-4ročné deti je NOVINKA, kde deti možu pokračovať po cvičení Žabky.

     
Cieľom je, aby sa deti učili pri cvičení vačšej samostatnosti a  postupne sa pripravovali na tréning bez rodičov.

     Toto cvičenie je vhodným prechodom medzi cvičením Žabky a Športovou prípravkou pre 4-5 ročné deti, kde už musia zvládnuť bez problémov deti odcvičiť celú lekciu samostatne. 

 

na  ZŠ LEHKÉHO

 

- športová prípravka pre deti 6 - 9 rokov -  kurz v telocvični na ZŠ Lechkého (KVP) - pondelok 17:00

- športová prípravka pre deti 4 - 7 rokov -  kurz v telocvični na ZŠ Lechkého (KVP) - streda 16:00

- športová prípravka pre deti  6 - 9 roky - kurz v telocvični na ZŠ Lechkého (KVP)  - streda 17:00

 


Tréningy prebiehajú v multifunkčnej telocvični s trampolínou, molitanovou jamou, akrobatickou podlahou, s rôznymi gymnastickými metodickými prvkami, a to všetko pod vedením skúsených trénerov, ktorí sa už dlhodobo venujú športovej príprave škôlkárov a školákov.

 

Pár kurzových pravidiel:

  • Kurz prebieha počas školského roka, 1 x týždenne. Ak chcete tréningy navštevovať viac krát týždenne, je potrebné sa prihlásiť na každý kurz zvlášť.
  • Poplatok za kurz je potrebné uhradiť vždy na 2 mesiace vopred, do 23.dňa predchádzajúceho mesiaca, t.j. kurz na september/október sa uhrádza do 23.augusta
  • V rámci dvojmesačného cyklu garantujeme 8 tréningov. V štátne sviatky tréningy nie sú, cena sa bude upravovať podľa počtu tréningov.
  • Pri neuhradení poplatku v termíne sa miesto v kurze posúva náhradníkovi
  • Poplatok za kurz sa v prípade vymeškaných hodín nevracia
  • V prípade, ak  dieťa z vážnych zdravotných dôvodov  nebude navštevovať  kurz /min. 50 % / a rodič nám túto skutočnosť dopredu oznámi a následne donesie lekárske potvrdenie, budeme túto situáciu posudzovať individuálne.Ak je skutočnosť oznámená dostatočne včas a miesto v kurze je možné obsadiť náhradníkom, v tomto prípade je možné alikvotnú časť poplatku kurzu / 50 % / klientovi  aj vrátiť.
  • V prípade potreby je vyhradená zmena trénera.
  • Miesto v kurze je stabilné , bez nutnosti stáleho prihlasovania na  konkrétne lekcie .

  Tréneri  

Ľudka
 

športová prípravka
 

peto

Peťo


Športová prípravka

Ester

Športová prípravka, gymnastika,
tábory

Baška

športová prípravka

Katka

Športová prípravka, žabky

Otváracie hodiny 

   Pondelok::

    6:30 - 21:00

   Utorok

    6:30 - 21:00

   Streda

    6:30 - 21:00

   Štvrtok

    6:30 - 21:00

   Piatok

    6:30 - 21:00

   Sobota

    9:00 - 20:00

   Nedeľa

     9:00 -20:00

 

Ako sa k nám dostanete

mob: +421 (0)918 / 34 11 72