Prázdny

Gymnastická akadémia

Kurzy pre 4-7 ročné deti a  Kurzy pre 8-12 ročné deti

 

  Prečo práve gymnastika je to pravé pre vaše dieťa?  


Gymnastika je nielen fantastickým pohybovým základom pre iné športy ale aj vkladom do života, v ktorom sa dieťa naučí sebadisciplíne, silnejšej motivácii pre zdolávanie osobných úspechov, cieľavedomosti a zdravému sebavedomiu.

Hodiny sú zamerané na všestranný pohybový rozvoj detí, správne držania tela, orientáciu v priestore a čase. Cieľom gymnastického programu je zvládnutie základných gymnastických prvkov ako sú kotúľ, stojka, premet, prvky na kladine, hradze a kruhoch.

 

 

  Kurzy prebiehajú

 

             - gymnastika pre deti 4- 7 rokov - utorok o 16:30 

              - gymnastika pre deti 4- 7 rokov - štvrtok o 17:00

             - gymnastika pre deti 6 - 10 rokov - streda o 18:00

             - gymnastika pre deti 8- 12 rokov - utorok o 17:30

             - gymnastika pre deti 6- 10 rokov - štvrtok o 18:00

 

Tréningy prebiehajú v multifunkčnej telocvični s trampolínou, molitanovou jamou, akrobatickou podlahou, s rôznymi gymnastickými metodickými prvkami, a to všetko pod vedením skúsených trénerov, ktorí sa už dlhodobo venujú športovej príprave škôlkárov a školákov.

 

Pár kurzových pravidiel:

  • Kurz prebieha počas školského roka, 1 x týždenne. Ak chcete tréningy navštevovať viac krát týždenne, je potrebné sa prihlásiť na každý kurz zvlášť.
  • Poplatok za kurz je potrebné uhradiť vždy na 2 mesiace vopred, do 23.dňa predchádzajúceho mesiaca, t.j. kurz na september/október sa uhrádza do 23.augusta
  • V rámci dvojmesačného cyklu garantujeme 8 tréningov. V štátne sviatky tréningy nie sú, cena sa bude upravovať podľa počtu tréningov.
  • Pri neuhradení poplatku v termíne sa miesto v kurze posúva náhradníkovi
  • Poplatok za kurz sa v prípade vymeškaných hodín nevracia
  • V prípade, ak  dieťa z vážnych zdravotných dôvodov  nebude navštevovať  kurz /min. 50 % / a rodič nám túto skutočnosť dopredu oznámi a následne donesie lekárske potvrdenie, budeme túto situáciu posudzovať individuálne.Ak je skutočnosť oznámená dostatočne včas a miesto v kurze je možné obsadiť náhradníkom, v tomto prípade je možné alikvotnú časť poplatku kurzu / 50 % / klientovi  aj vrátiť.
  • V prípade potreby je vyhradená zmena trénera.
  • Miesto v kurze je stabilné , bez nutnosti stáleho prihlasovania na  konkrétne lekcie .

 

 

  Tréneri  

Prázdny


Danka
Gymnastika pre deti

Baška

Gymnastika pre deti

Ester

Gymnastika pre deti

Prázdny

Otváracie hodiny 

   Pondelok::

   zatvorené

   Utorok

    zatvorené

   Streda

    zatvorené

   Štvrtok

    6:30 - 21:00

   Piatok

    6:30 - 21:00

   Sobota

9:00 - 20:00

   Nedeľa

    9:00 - 20:00 

 

Ako sa k nám dostanete

mob: +421 (0)918 / 34 11 72