Prevádzkový poriadok

 

Obchodné podmienky

 

 DETSKÉ CVIČENIA A MULTIFUNKČNÁ TELOCVIČŇA od 24.06.2019

  pravidlá vstupov do Open Gym-  pred víkendom  odporúčame skontrolovať  aktuálny rozvrh a obsadenosť haly    

   vstupy do Open Gymu sa delia na vstupy:

- Open Gym pre rodičov s deťmi (rezervácia možná aj cez on-line rezervačný systém)

- Strážený Open Gym / pre deti od 12 rokov s našim dozorom /(rezervácia možná aj cez on-line rezervačný systém
-Open Gym nad 18 rokov / nestrážený /

 Pre bezpečnosť a vaše pohodlie je kapacita v Open Gyme 15 detí. Z bezpečnostých dôvodov taktiež doporučujeme dodržiavať vekové rozdelenie.

  Vstup do Open Gymu pre rodičov s deťmi je možný vždy len NA CELÚ HODINU, podľa toho ako je to uvedené v rezervačnom systéme (napr. o 14:00,15:00....).

Vstup do Stráženého Open Gymu  je možný len na začiatku lekcie , uvedených v našom rozvrhu a  v rezervačnom syst

éme.

Cena vstupu za 1h/2h  je 5/7€.

Pri open gym pre rodičov s deťmi sa platí sa len  vstup za dieťa. Pri stráženom Open Gyme  je možný vstup iba na  2 h.

 

15 

Pondelok

24.06.2019

Utorok

25.06.2019

Streda

26.06.2019

Štvrtok

27.06.2019 

Piatok

28.06.2019

Sobota

29.06.2019

Nedeľa

30.06.2019

telocvičňa telocvičňa telocvičňa telocvičňa telocvičňa telocvičňa telocvičňa

 Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:00

Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:00


Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:0

Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:00

Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:00

OTVORENÉ OD 09:00 OTVORENÉ OD 09:00
 

Obsadená hala
08:00 - 09:00

 

Obsadená hala
08:00 - 09:00

 

 

 Žabky
1-3r.
so Sandrou

09:30-10:30

Žabky
1-3r.
so Zuzkou

09:30-10:30 

 Obsadená hala-ÚDRŽBA
09:00-10:00

 

 

Open Gym
pre rodičov s deťmi
8:00-15:00

 

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)
(je možný len na celú hodinu)

Maximálna kapacita 15 detí!
Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

Open Gym
pre rodičov s deťmi
11:00-15:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)
(je možný len na celú hodinu)

Maximálna kapacita 15 detí!
Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

Open Gym
pre rodičov s deťmi
09:00-15:00

a
08:00-15:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)
(je možný len na celú hodinu)

Maximálna kapacita 15 detí!
Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

Open Gym
pre rodičov s deťmi
10:00-19:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)
(je možný len na celú hodinu)

Maximálna kapacita 15 detí!
Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

Open Gym
pre rodičov s deťmi
08:00-16:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)
(je možný len na celú hodinu)   
  
Maximálna kapacita 15 detí!
Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

Open Gym
pre rodičov s deťmi
9:00-18:00 

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)
(je možný len na celú hodinu)

Maximálna kapacita 15 detí!
Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

Open Gym
pre rodičov s deťmi
09:00-18:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)
(je možný len na celú hodinu)

Maximálna kapacita 15 detí!
Prihlasovanie cez

rezervačný systém!


Kurz Parkour Academy
s
Patrikom

15:00-16:00


KURZ Športová prípravka
7-10r.
15:00-16:00


 posledná hodina z kurzu


Kurz Parkour Academy
s
Martinom(Baggym)

15:00-16:00

posledná hodina z kurzu

 

   

Open Gym
pre rodičov s deťmi
16:00-17:00

Open Gym
pre rodičov s deťmi
16:00-17:00

Obsadená hala
16:00-17:00


 

 

 

 

Obsadená hala
17:00 - 19:00

 Kurz Gymnastika
4-9r.
s Patrikom a Baškou

17:30-18:30
  

posledná hodina z kurzu

Kurz Športová prípravka
4-9r.
s Peťom H.

17:00-18:00

posledná hodina z kurzu

 

Kurz Gymnastika hrou
3-5r.
so Sandrou
16:00-17:00

 

 

 

 

Kurz Gymnastika
8-13r.
s Patrikom a Baškou

18:30-19:30
 

posledná hodina z kurzu

 

 

Žabky
1-3r.
so Sandrou
17:00-18:00

 

 

          Strážený OPEN GYM
nad 12 rokov
18:00-20:00
( s našim dozorom)
 
Strážený OPEN GYM
nad 12 rokov
17:00-19:00
( s našim dozorom)
 
Parkour Akademy 2
s Baggym
19:00-20:30
Open Gym
pre rodičov s deťmi
20:00-21:00

(nestrážený -
RODIČ AKO DOZOR)
(je možný len na celú hodinu)
Parkour Akademy 2
s Baggym
19:00-20:30

Gymnastika pre dospelých 
s Edom


19:30-21:00

Open Gym
pre rodičov s deťmi
18:00-20:00

(nestrážený -
RODIČ AKO DOZOR)
(je možný len na celú hodinu)  

 

Gymnastika pre
dospelých
s Dankou 

19.00-20:30 
Open Gym
nad 18 rokov

20:00 - 22:00
Open Gym
nad 18 rokov

21:00 - 22:00
Open Gym
nad 18 rokov

21:00 - 22:00
Open Gym
nad 18 rokov

21:00 - 22:00
Open Gym
nad 18 rokov

20:00 - 22:00 

Open Gym
nad 18 rokov

20:00 - 21:00

OTVORENÉ DO 21:00

 


 

Prázdny
Prázdny
Prázdny

u

SKUPINOVÉ CVIČENIA od 24.06.2019 

Pondelok
24.06.2019

Utorok
25.06.2019

Streda
26.06.2019

Štvrtok
27.06.2019

Piatok
28.06.2019

Sobota
29.06.2019

Nedeľa
30.06.2019

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

 

TABATA
s
Gabim

7:00-8:00  


 


 

 

Spinning
s
Michalom

08:15-09:15
 
TABATA
s
Gabim

7:00-8:00
Spinning
s
Michalom

08:15-09:15
    TABATA
s
Gabim

7:00-8:00 
 

 

  Best Body
s
Danou P.

9:30-10:30

 

 

FIT BREAK
s Gabim

12:00-12:30 

 

  

  FIT BREAK
s Gabim

12:00-12:30

 

 

 

FIT BREAK
s Gabim

12:00-12:30

 

 

 

Údržba telocvične 11:00-12:00  Údržba telocvične 12:30-13:30  Údržba telocvične 11:00-12:00 Údržba telocvične 12:30-13:30 Údržba telocvične 11:00-12:00 Údržba telocvične 12:30-13:30

 

Údržba telocvične 12:30-13:30

 

Údržba telocvične 12:30-13:30  Údržba telocvične 11:00-12:00 Údržba telocvične 12:30-13:30  Údržba telocvične 11:00-12:00   Údržba telocvične 12:30-13:30 Údržba telocvične 11:00-12:00  Údržba telocvične 12:30-13:30 

SM System
s
Katkou H.
15:55-16:55
 

Kruhový tréning
s
Gabim

16:30-17:30 


 

    Kruhový tréning
s
Gabim

16:30-17:30

 

         

 

 

Spinning
so

Saškou
17:00-18:00
 

 

Spinning
s
Michalom
16:00-17:00

 

TRX

so 

Zdenkou

16:25-17:25

Spinning
so
Saškou

17:00-18:00
 
Speed Energy JOGA
s
Gabim
17:30-18:30

 

TRX
so Zdenkou

16:30-17:30


 

TRX for JOGA
so
Zdenkou
16:30-17:30
 

 

     

 

 

 

TRX
s
Romanom

17:25-18:25

 

   

Pilates
so Silviou

17:40-18:40

TRX
so Zdenkou

17:30-18:30

 

 

     
TRX

so
Zdenkou


18:00-19:00
 

AY Fly
s
Veronikou

18:15-19:15

 

Best Body
s
Danou P.

18:30-19:30
 

 


Best Body
s
Danou P.

18:30-19:30

 

AY Fly
s

Dominikou
18:15-19:15

 
Best Body
s
Danou P
.
18:30-19:30

 

Best Body 
s
Danou P
.
18:30-19:30 

 

       

 

 

 

         

 

       
 
 

 

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Cenník je platný od 01.0.2019

UPOZORNENIE: ZMENA CENNÍKA OD 15.03.2019 

 

 Cenník Fitness  

1 vstup do 15:00 hod 2,90 €
1 vstup po 15:00 hod 3,90 €
10 vstupová permanentka* 37 €
10 vstupová permanentka do 15:00 hod*010 27 €
mesačná permanentka 42 €
doplatok za multifunkčnú halu /hod 2 €
20 vstupová permanentka  70

€ 

 Cenník Wellness  

1 vstup do 15:00 hod 13 €
1 vstup po 15:00 hod 16 €
** vstup pre klientov s permanentkou 10 €
5 vstupová permanentka * 70 €
mesačná permanentka 95 €

1 vstup detský wellness  od 6 do 12 rokov        iba v nedeľu od 9:30 do 14:00ded

5 €

10  vstupová permanentka *110 fdf 120 €

 

 

 Prenájom telocvične (30 minút/60 minút) 

multifunkčná hala - 60 minút 60 €
Spinningová telocvičňa /T1/ 30 min/60 minút 8€/16€
Aerobná telocvičňa /T2/ 30 min/60 minút 13€/26€

 


 Detský kurz  

Dvojmesačný 1 hodina týždenne  39 €
Dvojmesačný 2 hodiny týždenne 78 €

 

rezervácie online, alebo na tel. č. (0)910 130 330
* platnosť 5,10 a  vstupových permanentiek je 6 mesiacov.

 

 

 

 

 Skupinové cvičenia  

1 vstup na 30 min. skupinové cvičenie 3 €
1 vstup na 60 min. skupinové cvičenie 4,5€
1 vstup/SM systém, Fyzioterapia 60 min. 5,50 €
1 vstup na skupinové cvičenie Best Body  5 €
1 vstup/Gymnastika pre dospelých 90 min. 6 €
*10 vst. permanentka na skup. cvičenia za 4,50€ 42 €
 20 vst. permanentka na skup. cvičenia za 4,50€ 78 €
*10 vstupová permanentka na Best Body 46 €
 20 vst. permanentka na Best Body 86 €

 

 Detské cvičenia (gymnastika, športová príprava, gymnastika hrou) a Žabky  

1 vstup (dets.gymnastika, športová príprava, gymnastika hrou) 5 €
*10 vstupová permanentka (dets.gymnastika, šport. príprava, gymnastika hrou) 48 €
1 vstup Žabky 4,50 €
*10 vstupová permanentka žabky 42 €

 

 Gymnastická hala / Parkour

vstup do multihaly na 1 hod / 2 hod  5 € /7 €
Parkour academy 1 5 €
Parkour academy 2 6 €
*10 vstupová permanentka  Parkour 1 48 €
*10 vstupová permanentka  Parkour 2 55 €
STRÁŽENÝ OPEN GYM 7  €
   

 

 

 Blokačný poplatok  

(poplatok za rezerváciu na skupinové cvičenie, v prípade zrušenia rezervácie minimálne 4 hodín pred cvičením sa nebude účtovať)

pri jednorazovom vstupe cena jednoraz. vstupu
pri permanentkách 1 vstup