Prevádzkový poriadok

 

Obchodné podmienky

 

 DETSKÉ CVIČENIA A MULTIFUNKČNÁ TELOCVIČŇA od 16.04.2019

  pravidlá vstupov do Open Gym-  pred víkendom  odporúčame skontrolovať  aktuálny rozvrh a obsadenosť haly    

   vstupy do Open Gymu sa delia na vstupy :

- Open Gym pre rodičov s deťmi (rezervácia možná aj cez on-line rezervačný systém)

- Strážený Open Gym / pre deti od 12 rokov s našim dozorom /(rezervácia možná aj cez on-line rezervačný systém)
-Open Gym nad 18 rokov / nestrážený /

 Pre bezpečnosť a vaše pohodlie je kapacita v Open Gyme 15 detí. Z bezpečnostých dôvodov taktiež doporučujeme dodržiavať vekové rozdelenie.

  Vstup do Open Gymu pre rodičov s deťmi je možný vždy len NA CELÚ HODINU, podľa toho ako je to uvedené v rezervačnom systéme (napr. o 14:00,15:00....).

Vstup do Stráženého Open Gymu  je možný len na začiatku lekcie , uvedených v našom rozvrhu a  v rezervačnom syst

éme.

Cena vstupu za 1h/2h  je 5/7€.

Pri open gym pre rodičov s deťmi sa platí sa len  vstup za dieťa. Pri stráženom Open Gyme  je možný vstup iba na  2 h.

 

15 

Pondelok

22.04.2019

Utorok

16.04.2019

Streda

17.04.2019

Štvrtok

18.04.2019 

Piatok

19.04.2019

Sobota

20.04.2019

Nedeľa

21.04.2019

telocvičňa telocvičňa telocvičňa telocvičňa telocvičňa telocvičňa telocvičňa

 

Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:00

Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:00

Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:00


OTVORENÉ OD 09:00

OTVORENÉ OD 09:00 ZATVORENÉ

 

OBSADENÁ HALA

8:00:-9:00

OBSADENÁ HALA

8:00-9:00

 

Open Gym
pre rodičov s deťmi

09:00 - 19:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

Open Gym
pre rodičov s deťmi

09:00 - 18:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

 

 

 
Žabky(1-3r.)
so Sandrou

9:30-10:30

zrušené

Open Gym
pre rodičov s deťmi

08:00 - 09:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

Open Gym
pre rodičov s deťmi

09:00 - 15:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

Maximálna kapacita 15 detí!

Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

Maximálna kapacita 15 detí!

Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

 

OTVORENÉ OD

14:00

Open Gymu
pre rodičov s deťmi

11:00-13:00
je možný len na celú hodinu,

t.j. o 8:00, 9:00, ... 14:00.

Ďakujeme za pochopenie :)

 

Žabky(1-3r.)
so Zuzkou 


9:30-10:30

 

Maximálna kapacita 15 detí!

Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

 

Open Gym
pre rodičov s deťmi

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

Open Gym
pre rodičov s deťmi

 

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

 

 

Open Gym
pre rodičov s deťmi
14:00-20:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

Open Gymu
pre rodičov s deťmi

13:00-15:00
je možný len na celú hodinu,

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

Open Gymu
pre rodičov s deťmi

11:00-15:00
je možný len na celú hodinu,

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

 

Maximálna kapacita 15 detí!

Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

 

 

Maximálna kapacita 15 detí!

Prihlasovanie cez

rezervačný systém!


Kurz Športová prípravka
7-10r.
s Peťom H.


15:00-16:00

 

 

Kurz Parkour Academy s
Martinom(Baggym) 


15:00-16:00

 

  

 

 

 

 

OBSADENÁ HALA

16:00-17:00

OBSADENÁ HALA

16:00-17:00

 

OBSADENÁ HALA

15:00-17:00

 

 

 

 

 


Kurz Gymnastika 4-9r.
s Patrikom T. a Miškou

17:30-18:30

 

Kurz Športová prípravka
4-7r.
s Peťom H.
17:00-18:00

 

Kurz Gymnastika 4-9r.
s Dankou a Miškou

17:30-18:30
 

 

 

 

Kurz Gymnastika 8-13r.
s Patrikom  a Miškou

18:30-19:30

Športová prípravka
4-7r.
so Baškou
18:00-19:00

 

Kurz Gymnastika 8-13r.
s Dankou a Baškou

18:30-19:30
 

 

 

Open Gym
pre rodičov s deťmi

16:00 - 18:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

 

 

 

 

Open Gym
nad 18 rokov

20:00 - 21:00
Open Gym
nad 18 rokov

21:00 - 22:00
Open Gym
nad 18 rokov

21:00 - 22:00
Open Gym
nad 18 rokov

21:00 - 22:00
Open Gym
nad 18 rokov

20:00 - 21:00 

Open Gym
nad 18 rokov

20:00 - 21:00  .

 

 

Prázdny
Prázdny
Prázdny

u

SKUPINOVÉ CVIČENIA od 16.04.2019  

 

Pondelok

22.04.2019
OTVORENÉ OD 14:00

Utorok 

23.04.2019

Streda

24.04.2019

Štvrtok

18.04.2019

Piatok

19.04.2019

Sobota

20.04.2019

Nedeľa

21.04.2019
ZATVORENÉ

T1 T2 work T1 T2 T1 T2 work T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

 

 

 

 

 

ZDRAVÝ CHRBÁT

s Matúšom

7:00 - 8:00

 


Spinning
s Michalom
08:15-09:15

 

TABATA
s Gabim

7:00-8:00

 

 

Spinning
s Michalom
08:15-09:15

         

 

 

 

 

 

 

 

  Údržba telocvične 11:00-12:00 

Údržba telocvične 12:30-13:00  

 Údržba telocvične 11:00-12:00

FIT BREAK
s Gabim

12:00-12:30

 

 

 

FIT BREAK
s Gabim

12:00-12:30

 

 

 

 

            Údržba telocvične 12:30-13:00   

 

Údržba telocvične 11:00-11:30

 

             

 

   

Spinning
s Michalom
16:00-17:00

 

 

 

Kruhový tréning
s Gabim

16:30-17:30

 

ZDRAVÝ CHRBÁT

s Matúšom

11:30 - 12:30

 Údržba telocvične 12:30-13:00 Údržba telocvične 11:00-12:00 

Údržba telocvične 12:30-13:00

   

 

 

 

 

Kruhový tréning
s Gabim

16:30-17:30 

 

 

PRENÁJOM

17:05-18:05 


TRXso Zdenkou16:30-17:25

 

 

 

Speed Energy Yoga
s Gabim

17:30-18:30

 

Spinning
so Saškou

16:30-17:30

TRX
so Zdenkou

16:30-17:30


 

 

 

     

 

Speed Energy s Gabim
17:30-18:00

 

TRX
s Romanom

17:25-18:25

 

AY Fly 

Dominikou


18:15-19:15

Speed Energy JOGA 
s Gabim

17:30-18:30

(v T2)

Pilates
so Silviou

17:40-18:40

 HODINA ZRUŠENÁ

TRX
so Zdenkou

17:30-18:30

 

 

       

AY Fly
s Veronikou

18:15-19:15

   

 


Best Body
s Danou P.

18:30-19:30

 

 

Best Body
s Danou P.

18:30-19:30 

 

 


Best Body 
s Danou P.

18:30-19:30 

 

       

 

 

 

             

 

       
 
 
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Cenník je platný od 01.0.2019

UPOZORNENIE: ZMENA CENNÍKA OD 15.03.2019 

 

 Cenník Fitness  

1 vstup do 15:00 hod 2,90 €
1 vstup po 15:00 hod 3,90 €
10 vstupová permanentka* 37 €
10 vstupová permanentka do 15:00 hod*010 27 €
mesačná permanentka 42 €
doplatok za multifunkčnú halu /hod 2 €
20 vstupová permanentka  70

€ 

 Cenník Wellness  

1 vstup do 15:00 hod 13 €
1 vstup po 15:00 hod 16 €
** vstup pre klientov s permanentkou 10 €
5 vstupová permanentka * 70 €
mesačná permanentka 95 €

1 vstup detský wellness  od 6 do 12 rokov        iba v nedeľu od 9:30 do 14:00ded

5 €

 

 

 Prenájom telocvične (30 minút/60 minút) 

multifunkčná hala - 60 minút 60 €
Spinningová telocvičňa /T1/ 30 min/60 minút 8€/16€
Aerobná telocvičňa /T2/ 30 min/60 minút 13€/26€

 


 Detský kurz  

Dvojmesačný 1 hodina týždenne  39 €
Dvojmesačný 2 hodiny týždenne 78 €

 

rezervácie online, alebo na tel. č. (0)910 130 330
* platnosť 5,10 a  vstupových permanentiek je 6 mesiacov.

 

 

 

 

 Skupinové cvičenia  

1 vstup na 30 min. skupinové cvičenie 3 €
1 vstup na 60 min. skupinové cvičenie 4,5€
1 vstup/SM systém, Fyzioterapia 60 min. 5,50 €
1 vstup na skupinové cvičenie Best Body  5 €
1 vstup/Gymnastika pre dospelých 90 min. 6 €
*10 vst. permanentka na skup. cvičenia za 4,50€ 42 €
 20 vst. permanentka na skup. cvičenia za 4,50€ 78 €
*10 vstupová permanentka na Best Body 46 €
 20 vst. permanentka na Best Body 86 €

 

 Detské cvičenia (gymnastika, športová príprava, gymnastika hrou) a Žabky  

1 vstup (dets.gymnastika, športová príprava, gymnastika hrou) 5 €
*10 vstupová permanentka (dets.gymnastika, šport. príprava, gymnastika hrou) 48 €
1 vstup Žabky 4,50 €
*10 vstupová permanentka žabky 42 €

 

 Gymnastická hala / Parkour

vstup do multihaly na 1 hod / 2 hod  5 € /7 €
Parkour academy 1 5 €
Parkour academy 2 6 €
*10 vstupová permanentka  Parkour 1 48 €
*10 vstupová permanentka  Parkour 2 55 €
STRÁŽENÝ OPEN GYM 7  €
   

 

 

 Blokačný poplatok  

(poplatok za rezerváciu na skupinové cvičenie, v prípade zrušenia rezervácie minimálne 4 hodín pred cvičením sa nebude účtovať)

pri jednorazovom vstupe cena jednoraz. vstupu
pri permanentkách 1 vstup