Žabky 

Pre deti od 1 roka do 3 rokov spolu s rodičmi

Dôraz sa kladie na koordináciu pohybov, rozvoj rovnováhy a to všetko zábavnou formou.

 

  Pri cvičení sa využíva športové náradie:  

- fit lopty
- rebrina

 

- koše
- kruhy

 

- švihadlá
- laná
- rebríky

- lavička
- lopty

Rodičia cvičia spolu s deťmi, je vhodný športový odev. Cvičí sa na boso.

  Tréneri  

Prázdny

Sandra Fedoriková

Športová prípravka
3-5 ročné deti, 4-7 ročné deti
Žabky 1-3 ročné deti

Zuzana Romanová
Žabky 1-3 ročné deti
 

Prázdny
Prázdny