Gymnastická akadémia

 Pre deti od 4 do 13 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kurz gymnastiky

 

INFO O OBSADENOSTI KURZU NA RECEPCII ALEBO NA TEL. ČÍSLE 0910 130 330   

 

 

Jeden cyklus kurzu trvá 2 mesiace .Kurzy budú mať postupnú náväznosť, ale nevylučujeme ani neskoršie nastúpenie na kurz. Deti sa v ňom naučia základné gymnastické zručnosti, akrobatické elementy, trampolínovú abecedu a skoky do molitanovej jamy.

-Nové kurzy NOVEMBER/DECEMBER 2019 

- Gymnastika pre 4 - 9-ročné deti s Baškou- utorok 17:30+štvrtok 17:30   bohužiaľ, tento kurz je už plný
- Gymnastika pre 8 - 13-ročné deti s Dankou - utorok 18:30+štvrtok 18:30
bohužiaľ, tento kurz je už plný

 

 

 

      Pár  kurzových pravidiel:

  • Kurzy sa otvárajú v dvojmesačných cykloch./ nie na počet hodín do mesiaca /. Ak na deň cvičenia pripadne štátny sviatok, lekcia sa nenahrádza.
  • Poplatok za kurz sa nevracia.
  •  V prípade, ak  dieťa z vážnych zdravotných dôvodov  nebude navštevovať  kurz /min. 50 % / a rodič nám túto skutočnosť dopredu oznámi a následne donesie lekárske potvrdenie, budeme túto situáciu posudzovať individuálne.Ak je skutočnosť oznámená dostatočne včas a miesto v kurze je možné obsadiť náhradníkom, v tomto prípade je možné alikvotnú časť poplatku kurzu / 50 % / klientovi  aj vrátiť.
  • V prípade potreby je vyhradená zmena trénera.
  • Miesto v kurze je stabilné , bez nutnosti stáleho prihlasovania na  konkrétne lekcie .

 

   Prečo práve gymnastika je to pravé pre Vaše dieťa?  


Pretože gymnastika je nielen fantastickým pohybovým základom pre iné športy ale aj vkladom do života, v ktorom sa dieťa naučí sebadisciplíne, silnejšej motivácii pre zdolávanie osobných úspechov, cieľavedomosti a zdravému sebavedomiu.

 

Tréningy prebiehajú v multifunkčnej telocvični s trampolínou, molitanovou jamou, akrobatickou podlahou a veľkou preliezkou, a to všetko pod vedením skúsených trénerov Danky, Patrika a Bašky.

 

Cvičenie formou prihlasovania sa na jednotlivé lekcie cez rezervačný systém  popr. formou kurzov.

Dĺžka jedného tréningu je 60 min. Cvičí sa na boso, deti potrebujú športový odev. Bližšie info na recepcii.

 

 

 

  Tréneri  

Prázdny

Danka Dračková

Gymnastika
4-6 ročné deti
7-10 ročné deti

Prázdny