Best Girls 

 pre dievčatá vo veku od 12 až 18 rokov

MOMENTÁLNE NEMÁME V ROZVRHU

 

 Kedy môžu mladé dievčatá začať s tréningom? 

 Ako cvičiť a necvičiť v predpubertálnom veku? 


Dnes už nie je zvláštnosťou vidieť vo fitcentrách cvičiť starších tínedžerov.
Práve vek okolo 15 rokov je pre dospievajúcich obdobím, v ktorom prechádzajú výraznými biologickými i psychickými zmenami.
Jedinci oboch pohlaví si viac ako predtým začínajú všímať svoj vzhľad, túžia po jeho zmene a zdokonalení, usilujú sa o sebarealizáciu a upútanie pozornosti. 

 

 BEST GIRLS - je tréning zameraný na formovanie postavy patria medzi ideálne prostriedky na realizáciu týchto cieľov.
Cvičenie vlastnou váhou je riešením pre všetkých, ktorí hĺadajú otvorený priestor pre vlastný pohyb bez strojov.
Cviky vlastnou váhou nás nútia zapájať viacero svalových skupín a lepšie si uvedomiť čo sa s nimi deje. 

 

Cviky sú z bežného života, ktoré sú potrebné pre náš každodenný vývoj tela.

 

 Tréningy sú : 

• zamerané na rysovanie svalov a redukciu tuku • dynamické • silové • intenzívne • dominantné • cardio • relaxačné • stabilizačné •

 

 Čo však s predpubertálnou vekovou kategóriou? 

Vo viacerých verejných fitcentrách možno v zaobchádzaní s touto vekovou skupinou detí pozorovať stále určitú bezradnosť. Poznamenávam, že pod pojmom „deti“ rozumiem tú vekovú skupinu (12-15 rokov), v ktorej stupeň telesnej vyspelosti i spontánny záujem o predmet činnosti by už umožňovali jej aktivitu v posilňovni.

 Nejde o výkony 

Keďže ide o deti predpubertálneho veku, skúste uplatňovať vo vzťahu k nim hravý prístup. Pretože fyzická aktivita je pre ne prirodzená, sú ľahko motivovateľné a dokážu sa niekedy vypnúť (najmä pokiaľ ide o vytrvalostné disciplíny) k priam neuveriteľným výkonom. Tie by však nemali byť naším prvotným cieľom, skôr naopak - ide o kladenie základov, o získanie určitého vzťahu a nácvik prvotnej techniky pre perspektívne serióznejší posilňovací tréning.

Netreba preto bazírovať na veľkej pravidelnosti, ale ak sú pre to možnosti, i obojstranná chuť, nezaškodí ani primerané cvičenie 2-3-krát do týždňa. V každom prípade dbajte na postupnosť.

 Pozor na postupnosť 

V prvý deň v posilňovni či vo fitku treba predviesť deťom správnu techniku pohybov, vrátane dýchania. (Najjednoduchšie pravidlo znie: dýchajte pravidelne a rytmicky tak, aby výdych pripadol na fázu prekonávania odporu.) Potom nech si cvik vyskúša dieťa. (Bez záťaže a s plným rozsahom pohybov.) V ďalšom nástupe možno pridať minimálne záťaž a absolvovať 10 opakovaní. Takto sa dajú odcvičiť všetky cviky.

Pri druhej návšteve posilňovne je opäť potrebné dohliadnuť na správne vykonávanie cvikov. Ak sa zdajú ľahké, zvýšiť počet opakovaní o jedno-dve. Z každého cviku je možné urobiť dve série, stále viac s dôrazom na formu pohybu než na záťaž.

Pri tretej príležitosti to môžu byť už tri série so záťažou, ktorá dovoľuje 10-15 opakovaní s určitou rezervou. Nie je vhodné používať maximálne záťaže, extrémne počty sérií a v dňoch medzi dvoma cvičebnými jednotkami, naopak radšej viesť deti k nenáročným aeróbnym aktivitám a hrám.


Deti neslobodno do cvičenia nútiť. Najlepším hnacím motívom je spontánny záujem.

Pri športovaní vo veku od 12 do 15 rokov má dominovať príprava obsahujúca prvky obratnosti (najmä hry a základná gymnastika), rýchlosti a vytrvalosti (široká paleta individuálnych športov) ako i primeranej silovej prípravy (gymnastické cvičenia s váhou vlastného tela). Do tejto tretej skupiny možno zaradiť i cvičenie s 1kg činkami pričom je nutné začínať opatrne a zvyšovať zaťaženie pozvoľna, s dôrazom na osvojenie si správnej techniky pohybu i dýchania. Posilňovanie nemá byť hlavnou náplňou, ale jednou z prospešných zložiek všestrannej telesnej prípravy dieťaťa.

Uvedené príklady cvikov sú vhodné tak pre chlapcov ako i pre dievčatá a nie je podmienkou, aby sa cvičili pravidelne.

Deti, ktoré posilňovali podľa takéhoto programu značne zvýšili svoju silu, ohybnosť, športovú výkonnosť a prejavili sa u nich aj pozitívne telesné zmeny. A na dôvažok: v týchto dňoch, keď deti trénovali, pristupovali zodpovednejšie aj k svojim ďalším povinnostiam. Pod kvalifikovaným odborným dohľadom môže byť teda posilňovanie hodnotnou súčasťou kondičného tréningu detí a mladistvých. Okrem toho, že ponúka tak zábavu ako aj odmenu, umožňuje zároveň získať vhodnou formou vedomosti o ľudskom tele a môže byť podnetom pre celoživotnú záľubu.

Každá hodina ma iné prevedenie cvikov a rozsah pohybu, kde zapájame naraz viac svalových skupín v jednom prevedení.

Best Girls je pre každé dievča, ktoré hľadá pre seba to najlepšie.

 Tréneri 

Prázdny
Prázdny

Dana Panova
B est Body, Best Girls

Prázdny
Prázdny