Tabata je výbornou voľbou pre všetkých, ktorí chcú neustále zlepšovať svoju kondíciu. Tabata je intenzívny intervalový tréning, ktorý pozostáva z 20 sekúnd maximálnej aktivity a 10 sekúnd odpočinku opakujúcich sa za sebou 8-krát. To znamená, že jedna tabata trvá 4 minúty. Za 20-30 minút možno týmto spôsobom precvičiť a vyformovať celé telo. Správne vykonaná tabata je zárukou spálenia vysokého množstva kalórií.

                                                                 

TRÉNERI

Prázdny

Gabi

TRX, Tabata

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny