PRIMAL MOVE® a SM SYSTÉM

Čo je PRIMAL MOVE?
Primal Move predstavuje systém cvičení, ktorého cieľom je zlepšenie Vašich pohybových schopností, odstrániť chybné pohybové vzory a vytvoriť nové, funkčné, ktoré ste zvládali ako deti.
Ponúka novú dynamickú cestu trénovania nášho tela na znovuzískanie jeho prirodzenej schopnosti hýbať sa elegantne, energicky a rýchlo.
Ďalšie výhody sú zlepšenie kondície, ústup bolesti a nárast energie.

Primal Move je systém, keď používaním tela a mozgu dosiahneme lepšiu kvalitu života.
Preto sa začni hýbať ! Hýb sa lepšie, hýb sa silnejšie, hýb sa viac a rýchlejšie.

Primal Move je
- pre športovcov ako rehabilitácia po zranení
- program na kompenzáciu ťažkého tréningu, alebo nízkointenzívny tréning
- pre amatérskych športovcov ako príprava na cvičenie, ale aj ako komplexný tréning
- pre zranených a starších ľudí na zlepšenie pohybových schopností a mobility
- pre deti na zlepšenie koordinácie pohybu
- funkčný a hlavne zábavný tréning pre všetkých, ktorí zranením alebo vekom prišli o radosť z pohybu.

SM SYSTÉM
SM systém je jednoduché kondičné i rehabilitačné cvičenie pre každého.
SM systém je Systém funkčnej Stabilizácie a Mobilizácie chrbtice. Jeho cieľom je liečiť poruchy chrbtice, ale hlavne im predchádzať dostatočnou regeneráciou. Systematicky sa stará aj o pohybový aparát a správnu funkciu vnútorných orgánov.

Praktické prínosy cvičenia:
- špirálová stabilizácia (stabilizácia stredu tela, uvoľnenie pletencov a končatín pre pohyb)
- striedanie stabilizačných systémov
- rýchla a dynamická stabilizácia pohybu
- regenerácia kĺbov a platničiek
- nácvik rovnováhy
- osové postavenie tela
- rozsiahly, plynulý pohyb
- segmentovo rozložený pohyb
- mobilizácia chrbtice do rotácie pri súčasnej stabilizácii
- relaxácia všetkých svalov tela
- prekrvenie a regenerácia svalového aparátu a šliach
- optimálne riadenie pohybu
- náprava a automatizácia prirodzených pohybových vzorcov – chôdze a behu
- duševná relaxácia a regenerácia

Teíšíme sa na vašu účasť.

fotogaléria

Cvičenie pre úplných začiatočníkov, bez praktických či teoretických skúseností.
Cvičenie pre tých, ktorí už majú zvládnuté základy. Neznamená to však, že treba byť "profík" a mať z takejto lekcie obavy. Inštruktor sa bude venovať každému, kto bude potrebovať pomoc a rady.

Rozvrh Rozvrh a rezervácie