BestBody

BestBody

Túto metódu zaraďujeme medzi rysovací a redukčný tréning.

Na každej hodine sa precvičujú iné svalové skupiny, tak aby tréning spĺňal svoj význam, účel a podstatu.

Tréningy zamerané nakvalitu svalu, nie na jeho kvantitu.

BestBody učí 3 úrovne:

-cítiť fyzické telo

-plynulosť pohybu

-vedieť vytvoriť kontrakciu v svale a zároveň ho uvolniť

  Tréneri  

Prázdny
Prázdny

Dana Panova

BestBody

Prázdny
Prázdny