Jóga v dennom živote

/momentálne neaktuálne/ 

 

MOMENTÁLNE NEAKTUÁLNE

 

Jóga v dennom živote 

ponúka ucelený systém techník, cvičení a metód na dosiahnutie telesného, duševného, sociálneho a duchovného zdravia.

 

V dnešnej dobe sú takmer v každej sfére života vyvíjané čoraz vyššie nároky na všetkých, a tak sú metódy na dosiahnutie vnútorného pokoja a uvoľnenie napätia pre zdravie tela, mysle a duše nevyhnutné. Jóga v dennom živote v tomto ohľade ponúka spôsob, ako si pomôcť.

Joga v dennom živote ponúka cestu, ktorá je prispôsobená súčasnej dobe a nestráca na pôvodnosti a účinkoch prastarých jógových učení.
Cvičí sa na celom svete, a to v jogových strediskách, vzdelávacích inštitútoch, zdravotných a rehabilitačných zariadeniach a športových a kúpeľných strediskách. Možno ju prispôsobiť svojmu telesnému stavu, takže možnosť cvičiť Jogu v dennom živote majú všetci.
 

 

TRÉNERI

Prázdny
Prázdny

Daniela Hlinkova
Jóga

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny