Prevádzkový poriadok

 

Obchodné podmienky

 

 DETSKÉ CVIČENIA A MULTIFUNKČNÁ TELOCVIČŇA od 20.01.2019

  pravidlá vstupov do Open Gym-  pred víkendom  odporúčame skontrolovať  aktuálny rozvrh a obsadenosť haly    

   vstupy do Open Gymu sa delia na vstupy :

- Open Gym pre rodičov s deťmi (rezervácia možná aj cez on-line rezervačný systém)

- Strážený Open Gym / pre deti od 12 rokov s našim dozorom /(rezervácia možná aj cez on-line rezervačný systém)
-Open Gym nad 18 rokov / nestrážený /

 Pre bezpečnosť a vaše pohodlie je kapacita v Open Gyme 15 detí. Z bezpečnostých dôvodov taktiež doporučujeme dodržiavať vekové rozdelenie.

  Vstup do Open Gymu pre rodičov s deťmi je možný vždy len NA CELÚ HODINU, podľa toho ako je to uvedené v rezervačnom systéme (napr. o 14:00,15:00....).

Vstup do Stráženého Open Gymu  je možný len na začiatku lekcie , uvedených v našom rozvrhu a  v rezervačnom systéme.

Cena vstupu za 1h/2h  je 5/7€.

Pri open gym pre rodičov s deťmi sa platí sa len  vstup za dieťa. Pri stráženom Open Gyme  je možný vstup iba na  2 h.

 

5

Pondelok

21.01.2019

Utorok

22.01.2019

Streda

23.01.2019

Štvrtok

24.01.2019 

Piatok

25.01.2019

Sobota

26.01.2019

Nedeľa

20.01.2019

telocvičňa telocvičňa telocvičňa telocvičňa telocvičňa telocvičňa telocvičňa

Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:00

Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:00

Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:00

Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:00


Open Gym
nad 18 rokov

06:00 - 08:00

OTVORENÉ OD 09:00 OTVORENÉ OD 09:00

Open Gym
pre rodičov s deťmi

08:00 - 10:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

OBSADENÁ HALA

8:00-9:00

OBSADENÁ HALA

8:00-9:00

 

Open Gym
pre rodičov s deťmi

08:00 - 16:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

 

Open Gym
pre rodičov s deťmi

09:00 - 15:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

Open Gym
pre rodičov s deťmi

09:00 - 16:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

Žabky(1-3r.)
so Zuzkou

10:30-11:30

zrušené

Žabky(1-3r.)
so Sandrou
9:30-10:30

Žabky(1-3r.)
so Zuzkou

9:30-10:30

zrušené


Open Gym
pre rodičov s deťmi

9:00 - 15:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

 

 

 

 

Maximálna kapacita 15 detí!

Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

 

Open Gymu
pre rodičov s deťmi

12:00-15:00
je možný len na celú hodinu,

t.j. o 8:00, 9:00, ... 14:00.

Ďakujeme za pochopenie :)

 

Open Gymu
pre rodičov s deťmi

11:00-15:00
je možný len na celú hodinu,

t.j. o 8:00, 9:00, ... 14:00.

Ďakujeme za pochopenie :)

 

Open Gymu
pre rodičov s deťmi

08:00-9:00
je možný len na celú hodinu,

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

 

Vstup do Open Gymu
pre rodičov s deťmi

je možný len na celú hodinu,

t.j. o 08:00, 13:00, ... 15:00.

Ďakujeme za pochopenie :)

 

Vstup do Open Gymu
pre rodičov s deťmi

je možný len na celú hodinu,

t.j. o 08:00, 13:00, ... 15:00.

Ďakujeme za pochopenie :)

.

 

Vstup do Open Gymu
pre rodičov s deťmi

je možný len na celú hodinu,

t.j. o 9:00,10:00 ... 14:00.

Ďakujeme za pochopenie :)

 

Maximálna kapacita 15 detí!

Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

Maximálna kapacita 15 detí!

Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

Open Gymu
pre rodičov s deťmi

11:00-15:00
je možný len na celú hodinu,

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

Maximálna kapacita 15 detí!

Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

Maximálna kapacita 15 detí!

Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

 

Maximálna kapacita 15 detí!

Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

 

Kurz Parkour Academy s
Martinom(Baggym) 
a Patrikom J.

15:00-16:00


Kurz Športová prípravka
7-10r.
s Peťom H.


15:00-16:00

 

 

Kurz Parkour Academy s
Martinom(Baggym) 


15:00-16:00

 

  

 

 

 

 

OBSADENÁ HALA

16:00-17:00

OBSADENÁ HALA

16:00-17:00OBSADENÁ HALA

16:00-17:00

 OBSADENÁ HALA

15:00-17:00

 

 

Gymnastika hrou (3-5 r.)
so Sandrou

16:00 - 17:00
 

 

OBSADENÁ HALA

15:00-16:00

Klub FAMILY GYM

17:00-18:00


Kurz Gymnastika 4-9r.
s Patrikom T. a Miškou

17:30-18:30

 

Kurz Športová prípravka
4-7r.
s Peťom H.
17:00-18:00

 

Kurz Gymnastika 4-9r.
s Dankou a Miškou

17:30-18:30
 

Žabky (1-3 r.)
so Sandrou

17:00 - 18:00

Maximálna kapacita 15 detí!

Prihlasovanie cez

rezervačný systém!

 

OBSADENÁ HALA

18:00-19:00

Kurz Gymnastika 8-13r.
s Patrikom  a Miškou

18:30-19:30

Športová prípravka
4-7r.
so Sandrou
18:00-19:00
(otvorená hodina) 

Kurz Gymnastika 8-13r.
s Dankou a Baškou

18:30-19:30
 

Parkour academy 1
s Edom


18:00 - 19:00

 

 

OBSADENÁ HALA

17:00-18:00

 

Strážený OPEN GYM

nad 12 rokov

16:00 - 18:00

 

 

Parkour academy 2
s Martinom

19:00 - 20:30

 

Parkour academy 2  AJ pre dospelých
s Martinom

19:30 - 21:00

Parkour academy 2
s Martinom

19:00 - 20:30

Gymnastika pre dospelých
s Edom

19:30 - 21:00

 

Open Gym
pre rodičov s deťmi

19:00 - 20:00

(nestrážený - RODIČ AKO DOZOR)

Strážený OPEN GYM

nad 12 rokov

18:00 - 20:00

Gymnastika pre dospelých
s Dankou

18:00 - 19:30

Open Gym
nad 18 rokov

21:00 - 22:00
Open Gym
nad 18 rokov

21:00 - 22:00
Open Gym
nad 18 rokov

21:00 - 22:00
Open Gym
nad 18 rokov

21:00 - 22:00
Open Gym
nad 18 rokov

20:00 - 22:00 

Open Gym
nad 18 rokov

20:00 - 21:00  .

 Open Gym
nad 18 rokov

20:00 - 21:00

 

Prázdny
Prázdny
Prázdny

u

SKUPINOVÉ CVIČENIA od 20.01.2019  

 

Pondelok

21.01.2019

Utorok 

22.01.2019

Streda

23.01.2019

Štvrtok

24.01.2019

Piatok

25.01.2019

Sobota

26.01.2019

Nedeľa

20.01.2019

T1 T2 work T1 T2 T1 T2 work T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

 

 

 

TABATA
s Gabim

7:00-8:00 

   

Prenájom

10:00-11:00 


Spinning
s Michalom
08:15-09:15

 

TABATA
s Gabim

7:00-8:00

 

Spinning
s Michalom
08:15-09:15

   

TABATA
s Gabim

7:00-8:00

   

 

 

Spinning
s Michalom

08:15-09:15

 

FIT BREAK
s Gabim

12:00-12:30

  Údržba telocvične 12:00-13:00 

Údržba telocvične 12:00-13:00  

 Údržba telocvične 12:30-13:30

   

 
     

 

Best Body
s Danou P.

09:30-10:30 

Údržba telocvične 12:30-13:30 

Údržba telocvične 12:30-13:30  


 

 

Fyzioterapia cvičenie
s Elenkou

16:00-17:00

FIT BREAK
s Gabim

12:00-12:30

  Údržba telocvične 12:00-13:00   Údržba telocvične 12:00-13:00 Údržba telocvične 12:30-13:30 

FIT BREAK
s Gabim

12:00-12:30

   

 

Údržba telocvične 12:00-13:00 


SM systém s Katkou

15:55-16:55

 

 

Kruhový tréning
s Gabim

16:30-17:30

 

 

 


TRXso Zdenkou16:30-17:25

 

Fyzioterapia cvičenie
s Elenkou

17:00-18:00

Kruhový tréning
s Gabim

16:30-17:30

 

Spinning
s Michalom

16:30-17:30

TRX
so Zdenkou

16:30-17:30


 

TRX for YOGA
so Zdenkou

16:30-17:30

       

Spinning
s Michalom

17:00-18:00

 

TABATA
s Gabi
17:30-18:30

 

 

TRX
s Romanom

17:25-18:25

 

Piloxing
s Katarínou

18:00-19:00 

TABATA
s Gabim

17:30-18:30

(v T2)

Pilates
so Silviou

17:40-18:40

 

TRX
so Zdenkou

17:30-18:30

 

POWER HIIT JOGA
s Gabim
17:30-18:30

       

AY Fly
s Veronikou

18:15-19:15

 

Best Body 
s Danou P.

18:30-19:30

 

 

Prenájom

18:00-19:30


Best Body
s Danou P.

18:30-19:30

 

 

 

Best Body
s Danou P.

18:30-19:30 

 

 


Best Body 
s Danou P.

18:30-19:30 

Prenájom

18:30-20:00

       

TRX
so Zdenkou

18:00-19:00

 

 

             

 Prenájom 

19:40- 20:40

       
 
 
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Cenník je platný od 01.01.2019

UPOZORNENIE: ZMENA CENNÍKA OD 01. 01.2019 

 

 Cenník Fitness  

1 vstup do 15:00 hod 2,90 €
1 vstup po 15:00 hod 3,90 €
10 vstupová permanentka* 37 €
10 vstupová permanentka do 15:00 hod*010 27 €
20 vstupová permanentka* 70 €
mesačná permanentka 42 €
doplatok za multifunkčnú halu /hod 2 €

 

 Cenník Wellness  

1 vstup do 15:00 hod 13 €
1 vstup po 15:00 hod 16 €
** vstup pre klientov s permanentkou 10 €
5 vstupová permanentka * 70 €
10 vstupová permanentka * 120 €
mesačná permanentka 95 €

1 vstup detský wellness  od 6 do 12 rokov        iba v nedeľu od 8:00 do 14:00ded

5 €

 

 

 Prenájom telocvične (30 minút/60 minút) 

multifunkčná hala - 60 minút 60 €
Spinningová telocvičňa /T1/ 30 min/60 minút 8€/16€
Aerobná telocvičňa /T2/ 30 min/60 minút 13€/26€

 


 Detský kurz  

Dvojmesačný 1 hodina týždenne-od 01.02.2019 39 €
Dvojmesačný 2 hodiny týždenne-od 01.02.2019 78 €

 

rezervácie online, alebo na tel. č. (0)910 130 330
* platnosť 5,10 a 20 vstupových permanentiek je 6 mesiacov.

 

 

 

 

 Skupinové cvičenia  

1 vstup na 30 min. skupinové cvičenie 3 €
1 vstup na 60 min. skupinové cvičenie 4,5€
1 vstup/SM systém, Fyzioterapia 60 min. 5,50 €
1 vstup na skupinové cvičenie Best Body  5 €
1 vstup/Gymnastika pre dospelých 90 min. 6 €
*10 vst. permanentka na skup. cvičenia za 4,50€ 42 €
*20 vst. permanentka na skup. cvičenia za 4,50€ 78 €
*10 vstupová permanentka na Best Body 46 €
*20 vstupová permanentka na Best Body 86 € 

 

 Detské cvičenia (gymnastika, športová príprava, gymnastika hrou) a Žabky  

1 vstup (dets.gymnastika, športová príprava, gymnastika hrou) 5 €
*10 vstupová permanentka (dets.gymnastika, šport. príprava, gymnastika hrou) 48 €
1 vstup Žabky 4,50 €
*10 vstupová permanentka žabky 42 €

 

 Gymnastická hala / Parkour

vstup do multihaly na 1 hod / 2 hod  5 € /7 €
Parkour academy 1 5 €
Parkour academy 2 6 €
*10 vstupová permanentka  Parkour 1 48 €
*10 vstupová permanentka  Parkour 2 55 €
STRÁŽENÝ OPEN GYM 7  €
   

 

 

 Blokačný poplatok  

(poplatok za rezerváciu na skupinové cvičenie, v prípade zrušenia rezervácie minimálne 4 hodín pred cvičením sa nebude účtovať)

pri jednorazovom vstupe cena jednoraz. vstupu
pri permanentkách 1 vstup